Zwroty i reklamacje

 

Zasady zwracania zakupów

Jeśli zamówiony produkt okazał się nietrafiony, możesz go w łatwy sposób zwrócić. Wystarczy, że skorzystasz z naszej strony zwrotu zakupów, dostępnej pod adresem:

 

https://www.zlewozmywaki.pl/zwrot

 

 

Wybierasz produkty do zwrotu

Wybierasz produkty do zwrotu

Możesz zwrócić wszystkie produkty lub tylko niektóre z nich, masz na to 14 dni.

Określasz szczegóły przesyłki

Określasz szczegóły przesyłki

Pakujesz produkty do paczki, wybierasz opcję dostawy i opłacasz przesyłkę zwrotną.

Odsyłasz paczkę

Odsyłasz paczkę

Przekazujesz przesyłkę zwrotną kurierowi lub zanosisz ją do  wybranego punktu nadania.

Otrzymujesz zwrot pieniędzy

Otrzymujesz zwrot pieniędzy

W ciągu 7 dni otrzymujesz zwrot pieniędzy, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że towar nie może posiadać śladów użytkowania. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie fizycznie otrzymałeś/otrzymała zakupiony towar. Za jednoznaczne oświadczenie uznajemy zarejestrowanie zwrotu na naszej stronie zwrotu zakupów (i taką formę rekomendujemy). Jeśli wolisz, możesz przesłać oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres sklep@zlewozmywaki.pl lub tradycyjną na adres:

Śmigielski Technika Kuchenna Sp. J.
Obornicka 312
60-691 Poznań
 
Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania pod adresem: www.zlewozmywaki.pl/upload/Odstapienia-od-umowy.pdf.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwrot pieniędzy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie), w terminie 7 dni, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania.
Jeśli wybierzesz zwrot za pośrednictwem naszej strony do zwrotu zakupów, dowodem potwierdzającym odesłanie zwracanych towarów będzie status przesyłki zwrotnej, który otrzymamy automatycznie po zgłoszeniu zwrotu.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

Zwrot towaru

Zwracane przedmioty należy odesłać lub przekazać do naszego sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin uznajemy za zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
Koszt odesłania towaru do naszego sklepu ponosi osoba zwracająca.

Zwracane przedmioty należy odesłać na adres:
Śmigielski Technika Kuchenna Sp. J.
Obornicka 312
60-691 Poznań

 

 

REKLAMACJE

1. W razie braku zgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu
z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
5. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
6. W wypadkach określonych Ustawą, w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
Dotyczy to sytuacji, gdy: a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył;
c) pomimo prób podejmowanych przez Sprzedawcę w celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, brak ten występuje nadal,
d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 3;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Konsument nie może żądać odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
8. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z zawartą Umową Sprzedaży można zgłosić wysyłając reklamowany Produkt do sklepu na adres:

Śmigielski Technika Kuchenna Sp. J.
ul. Obornicka 312
60-691 Poznań
z dopiskiem “sklep zlewozmywaki.pl - REKLAMACJA”

lub dostarczyć Produkt bezpośrednio do naszego sklepu. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu (kopię paragonu lub fakturę VAT) oraz opis zauważonej niezgodności wraz
z określeniem żądania Konsumenta.
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
10. Pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest strona internetowa rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (ODR).
Platforma stanowi interaktywny punkt dostępowy dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który może powstać w wyniku transakcji internetowej.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl