Zwroty, reklamacje i rękojmia

ZWROTY

Każdemu klientowi przysługuje zwrot towaru w terminie do 28 dni od daty odbioru.

Podstawą do zwrotu jest paragon lub faktura, który klient otrzymuje w przesyłce. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu!

Odbieramy towar, który nie był modyfikowany na życzenie klienta (wycięcie dodatkowych otworów), oraz nie był zamawiany specjalnie dla klienta (produkowany i sprowadzany na indywidualne zamówienie).

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania - stan idealny taki jak w momencie odbioru.
Jeżeli towar nie będzie spełniał powyższych warunków, zostanie odesłany z powrotem do klienta. Wymiana nie zostanie przeprowadzona. Towar należy wysłać na adres naszej firmy razem z dowodem zakupu.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecamy jednak skorzystanie z formularza. który jest do pobrania pod adresem:

www.zlewozmywaki.pl/upload/Odstapienia-od-umowy.pdf.

Zwrot realizujemy do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu odbioru paczki. Czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli Klient nie postąpi według powyższej procedury. Prosimy wysyłać paczki tylko za potwierdzeniem nadania. Kwotę do zwrotu wpłacamy tylko na nr konta bankowego podany naszym sprzedawcom!

NIE ODBIERAMY PACZEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM, takie paczki wracają do nadawcy na jego koszt!

Szczegółowe prawa konsumenta określa ustawa.

 

REKLAMACJE

Gwarancja na zamówiony towar przysługuje 5 (pięć) lat liczony od daty zakupu. Gwarancja 5 letnia obowiązuje na zlewozmywaki ceramiczne. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie www.systemceram.pl są oryginalne i pochodzą bezpośrednio od producentów lub dystrybutorów.

Każdemu klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Podstawą reklamacji jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu!

Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej listownie, mailowo lub faxem. Reklamację rozpatrujemy do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia.
Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy identyczny towar wolny od wad lub zwracamy pieniądze na konto. Aby przyspieszyć procedurę reklamacjyjną prosimy o przesłanie zdjęć reklamowanego towaru. Szczegółowe prawa konsumenta określa ustawa.

 

RĘKOJMIA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Podstawowe obowiązki konsumenta i sprzedawcy wynikające z tytułu rękojmi: Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania konsumenta, w przeciwnym razie uznaje się, że uznał on żądanie za zasadne.

W jakich sytuacjach sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady?

 • W sytuacji, gdy poinformuje kupującego o wadzie (najpóźniej jednak w chwili zawarcia umowy)
 • Jeżeli rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień np. producenta, jeżeli sprzedawca tych zapewnień nie znał, ani rozsądnie oceniając nie mógł ich znać.

Jakie żądanie przysługują konsumentowi z tytułu rękojmi?

 • może on żądać obniżenia ceny,
 • może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
 • może żądać usunięcia wady poprzez naprawę,
 • może on również odstąpić od umowy i zażądać zwrotu pieniędzy, lecz żądanie to nie przysługuje w momencie, gdy :
 • wada jest nieistotna,
 • sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad bądź też wadę usunie.

Ważne! Nie ma to jednak zastosowania w sytuacji, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcę bądź sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego!

 Jakie dodatkowe roszczenia i uprawnienia przysługują kupującemu?

W sytuacji, gdy kupujący korzysta z rękojmi, to może on żądać naprawienia szkody, który poniósł w wyniku zawarcia umowy, nie wiedząc o istnieniu wady. W szczególności może żądać zwrotu :

 • kosztów zawarcia umowy,
 • kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
 • dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Sprzedawca musi pamiętać o tym, że w przypadku gdy dopuszcza się on zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl